چو دیدی بی قرارم گذشتی از كنارم

به یادت ژاله می زد ز چشم انتظارم

دریغا كه تنها چو مرغی در كویرم

چه می شد كه روزی به سویت پر بگیرم

به عشق دلنوازت نیازم

به سوز او نسازم چه سازم

به باغ نو بهاران شكوفه های باران گل ز چمن برآید

ترنم ترانه سرود عاشقانه غم ز دلم زداید

چون سحرگه شود فروغی بتابد به خانه من

در حریم صفا غم دگر نگیرد بهانه من

تو چه گویی كه چشم انتظارت مرا خواند

تو كجا می روی برق نگاهت مرا خواند

به باغ نو بهاران شكوفه های باران گل ز چمن برآید

ترنم ترانه سرود عاشقانه غم ز دلم زداید

چو دیدی بی قرارم گذشتی از كنارم

به یادت ژاله می زد ز چشم انتظارم

دریغا كه تنها چو مرغی در كویرم

چه می شد كه روزی به سویت پر بگیرم

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 شهریور 1390    | توسط: بهنام صالحی    |    | دیدگاه()