دل من گیرد ز عشق تو بهانه
به سرم باشد هوای عاشقانه

من اگر عاشق شدم عاشق ترینم
به هوای عشق تو چله نشینم

همه کو در می زنم خانه به خانه
که بجویم ازگل رویت نشانه

تو چراغ روشن راه شب من
شب من با یاد تو پیوسته روشن

از شمیمت تا ابد گل میدمت از هر سو
از شکوهت عاشقی گل می کند از هر سو

عشق من با تو ندارد تا ابد پایانی
تو به عشقم میدهی آخه سرو سامانی

عاشقت بودم عاشقت هستم

مینشینم در رهت تا که باز آیی
تو چراغ روشن خلوت راهی

ای بهار عشق ای بهار عشق

در حریم آشنایی یک نظر بی افکن
تا شود جان ودل عاشقان گلشن

دل من گیرد به عشق تو بهانه
به سرم باشد هوای عاشقانه

من اگر عاشق شدم عاشق ترینم
به هوای عشق تو چله نشینم

نوشته شده در تاریخ شنبه 19 شهریور 1390    | توسط: بهنام صالحی    |    | دیدگاه()