ای‌یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

جوشی بنه درشور ما تا مِی‌ شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظّاره کن در دود ما

ای یار ما عیّار ما دام دل خمار ما

پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما

در گِل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل

وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 شهریور 1390    | توسط: بهنام صالحی    |    | دیدگاه()