دل من چرا می خوای منو اسیر وفا ببینی
غنچه وفا نمونده كه تو بری اونو بچینی
دل من مگه آزار داری دیگه با وفا چی كار داری
آخه كو عشق كو محبت
باز می خوای منو تو خوار كنی
روزگار منو تار كنی بمونم با درد و حسرت
از دست بی مهری و جور آدما
دیگه به لب اومده جونم به خدا
كاش بشه توبه كنم عشقو از دل برونم
نمی دونم باز دل من چی خیال داره
نكنه باز هوای عشق محال داره

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 شهریور 1390    | توسط: بهنام صالحی    |    | دیدگاه()